Sad Story

Standard

Nag-aaral ako sa La Salle .

Ang dami kong kaklaseng Chinese. Apelyidong Uy, Lim, Tan, Co, Go, Chua,
Chi, Sy, Wy, at kung anu-ano pa. Pero sa kanilang lahat kay Gilbert Go
ako naging malapit. Mayaman si Gilbert kaya mangyari pa, madalas siya
ang taya sa tuwing gigimik ang barkada.

Isang araw na-ospital ang kanyang ama. Sinamahan ko siya sa pagdalaw.
Nasa ICU na noon ang kanyang ama dahil sa stroke. Naron din ang ilan sa
kanyang malalapit na kamag-anak.

Nag-usap sila. Chinese ang kanilang usapan…. hindi ko maintindihan.

Pagkatapos ng ilang minutong usap-usap, nagkayayaan nang umuwi. Maiwan
daw muna ako at pakibantayan ang kanyang ama habang inihahatid nya ang
kanyang mga kamag-anak palabas ng ospital. Lumipat ako sa gawing kaliwa
ng kama ng kanyang ama para ilapag ang mga iniwan nilang mga gamit na
kakailanganin ng magbabantay sa ospital. Nang akmang ilalapag ko na ay
biglang nangisay ang matanda.

Hinahabol nya ang kanyang hininga… Kinuyom nya ang kanyang palad at
paulit-ulit siyang nagsalita ng wikang Chinese na hindi ko maintindihan.
“Di ta guae yong khee”….. “Di ta guae yong khee”… “Di ta guae yong
khee”.. paulit-ulit nya itong binigkas bago siya malagutan ng hininga.

Pagbalik ni Gilbert ay patay na ang kanyang ama. Ikinagulat nya ang
pangyayari ngunit marahil ay tanggap na rin nya na papanaw na ang
kanyang ama. Walang tinig na namutawi sa kanyang bibig. Ngunit iyon na
yata ang pinakamasidhing pagluha na nasaksihan ko.

Nagpa-alam muna ako, dahil siguradong magdadatingan uli ang kanyang mga
kamag-anak.

Sumakay ako ng taksi pauwi. Habang nasa taksi.. tinawagan ko ang iba pa
naming kabarkada. Una kong tinawagan si Noel Chua. Dahil marunong si
Noel mag-Chinese, tinanong ko muna kung ano ang ibig sabihin ng “Di ta
guae yong khee”.

“Huwag mong apakan ang oxygen. “… “Bakit saan mo ba narinig ‘yan?”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s